ผลิตจากเนื้อไก่สด

ข้อมูลโภชนาการ

โปรตีน (ไม่น้อยกว่า)
ไขมัน (ไม่น้อยกว่า)
กาก (ไม่มากกว่า)
ความชื้น (ไม่มากกว่า)

20.00%
15.00%
1.50%
18.00%

ข้อมูลเพิ่มเติม
เก็บในที่แห้งและเย็น
สำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์


เมื่อเปิดใช้แล้วเก็บไว้ได้ 7 วัน

ผลิตจาก เนื้อไก่สด

บริษัท สแน็ค เมเนีย จำกัด

48/100 ชั้น 3 หมู่ 1 ถ.เอกชัย ต.โคกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย

โทร : +66 3449 6459   แฟกซ์ : +66 3449 6460   อีเมล : sales@shawpet.com

©2024 All Rights Reserved.
Designed by Indigo International